Δημοσιεύσεις

Μάιος 19, 2016

Οι πειραματικές δοκιμές ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στο σύνολό τους το φθινόπωρο του 2015. Συνεχίζεται η σύνταξη εργασιών προς δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά ή/και παρουσίαση σε συνέδρια.

Σεπτέμβριος 10, 2015

Εγκρίθηκε αίτημα παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου κατά ένα μήνα, ήτοι η λήξη του έργου μεταφέρεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Ιούνιος 04, 2015

Τον Μάιο 2015 ολοκληρώθηκε το 4ο εξάμηνο αναφοράς. Απομένουν 4 μήνες έως το τέλος του έργου.

Μάρτιος 16, 2015

Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι Ενότητες Εργασίας 3 & 7, τον Ιανούριο και Φεβρουάριο 2015 αντίστοιχα. Η λήξη των Ενοτήτων Εργασίας 4, 6 & 9 παρατείνεται έως το τέλος του έργου.