Παράταση της ημερομηνίας λήξης του έργου

2015, Σεπτέμβριος 10 - 2:50μμ

Εγκρίθηκε αίτημα παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου κατά ένα μήνα, ήτοι η λήξη του έργου μεταφέρεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.