Επιτυχής λήξη έργου

2016, Μάιος 19 - 11:54πμ

Οι πειραματικές δοκιμές ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στο σύνολό τους το φθινόπωρο του 2015. Συνεχίζεται η σύνταξη εργασιών προς δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά ή/και παρουσίαση σε συνέδρια.