Έρευνα - Πειραματικές δοκιμές

  • Δοκιμές σε βάθρα γεφυρών από σκυρόδεμα με την ψευδο-δυναμική μέθοδο των υποκατασκευών. Περισσότερα...
  • Ψευδο-δυναμικές δοκιμές σε προκατασκευασμένα πλαίσια με «ξηρές συνδέσεις», με πακτωμένα ή λικνιζόμενα πέδιλα. Περισσότερα...
  • Δοκιμές σε υποστυλώματα υπό εγκάρσια φόρτιση εξαιρετικά μεγάλης ταχύτητας. Περισσότερα...
  • Συμπεριφορά πλακών μετά από απώλεια εξωτερικής στήριξης. Περισσότερα...
  • Συμπεριφορά δοκών μετά από απώλεια εσωτερικής στήριξης. Περισσότερα...
  • Συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αποφυγή σταδιακής κατάρρευσης κτιρίων από σκυρόδεμα. Περισσότερα...
  • Mελέτη εναπομένουσας δυσθραυστότητας ινοπλισμένου αυτοσυμπυκνούμενου κισσηροδέματος (ΙΑΣΚ) μετά από φωτιά, μέσω δοκιμών διάτρησης πλακών υπό κεντρικό συγκεντρωμένο φορτίο, βάσει του Προτύπου EN 14488-5:2006. Περισσότερα...
  • Μελέτη της εναπομένουσας αντοχής και παραμορφωσιμότητας, υπό κεντρικό θλιπτικό φορτίο, άοπλων κυλινδρικών δοκιμίων συμβατικού σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες ινοπλεγμάτων σε ανόργανες μήτρες (ΙΑΜ), μετά από έκθεσή τους σε υψηλές θερμοκρασίες. Περισσότερα...