Ενότητα Εργασίας 8: Αναλυτική και πειραματική μελέτη της συμβολής των τοιχοπληρώσεων στην αποφυγή σταδιακής κατάρρευσης κτιρίων από σκυρόδεμα

Οι μη-φέρουσες τοιχοπληρώσεις που είναι σε επαφή με το περιβάλλον πλαίσιο συνδέουν διατμητικά τους διαδοχικούς ορόφους και επιτρέπουν σ’ όλους τους ορόφους πάνω από ένα υποστύλωμα που έχει αστοχήσει να δρουν ως σύνθετη δοκός μεγάλου ύψους με πολλαπλές στρώσεις, στην οποία τα δάπεδα λειτουργούν ως μεμβράνες, δίνοντας την καμπτική αντοχή, και οι ενδιάμεσες τοιχοπληρώσεις ως πυρήνας-κορμός σε διάτμηση. Ο μηχανισμός αυτός έχει συμβάλλει στην αποφυγή κατάρρευσης πολυώροφων κτιρίων σε σεισμούς, αλλά θα μελετηθεί αναλυτικά για πρώτη φορά. Θα πραγματοποιηθούν παραμετρικές αναλύσεις ιδεατών κτιρίων με τοιχοπληρώσεις, ώστε να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα και οι περιορισμοί της διάταξης για την αποφυγή σταδιακής κατάρρευσης και να αναπτυχθούν οδηγίες σχετικές με τις τοιχοπληρώσεις και τη διεπιφάνεια πλαισίου-τοιχοποιίας. Θα πραγματοποιηθούν δοκιμές σε διώροφα κτίρια από σκυρόδεμα με 2×3 ανοίγματα σε κάτοψη, σε φυσική κλίμακα για απώλεια κεντρικού ή περιμετρικού υποστυλώματος μέσω ειδικής πειραματικής διάταξης που θα προκαλεί την απότομη απώλεια υποστυλώματος. Θα δοκιμαστούν κτίρια χωρίς τοιχοπληρώσεις ή με τοιχοπληρώσεις μόνο στο 2ο όροφο.

Παραδοτέο 8:

Συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αποφυγή της σταδιακής κατάρρευσης κτιρίων από σκυρόδεμα