Ενότητα Εργασίας 13: Προτάσεις για Κανονισμούς κατασκευών από σκυρόδεμα και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων

Προκειμένου η αλλαγή «παραδείγματος» που επιδιώκει το έργο να έχει πρακτική εφαρμογή, τα ερευνητικά αποτελέσματα θα προταθούν για ενσωμάτωση σε κανονισμούς (Ευρωκώδικες, Πρότυπος Κανονισμός fib, κτλ) ως βάση για τον ολιστικό σχεδιασμό και την ενίσχυση των κατασκευών από σκυρόδεμα για ανθεκτικότητα σε ακραίες δράσεις. Οι διατάξεις προς ενσωμάτωση σε κανονισμούς που θα προταθούν στα πλαίσια του έργου θα αφορούν σε προδιαγραφές για τα υλικά και τη διαμόρφωση λεπτομερειών και σε μεθόδους σχεδιασμού έναντι ακραίων δράσεων με βάση τις επιπτώσεις και με χρήση δένδρου συμβάντων.

Η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί μέσω ιστότοπου (κατά το παράδειγμα των www.aces.upatras.gr και www.series.upatras.gr), διεθνών επιστημονικών/τεχνικών περιοδικών και συνεδρίων, και συνέχισης της αριθμημένης σειράς Τεχνικών Εκθέσεων SEE (Structural & Earthquake Engineering) με αριθμό ISBN που ξεκίνησε στο έργο ACES (www.aces.upatras.gr) του ΚΕ (2008-12).

Παραδοτέο 13:

Προτάσεις για Κανονισμούς

Παραδοτέο 14:

Ιστότοπος

Παραδοτέο 15:

Τεχνικές Εκθέσεις

Παραδοτέο 16:

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά