Επικοινωνία

Εργαστήριο Κατασκευών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504 Ρίο, Πάτρα
Ελλάδα

Για να μας βρείτε εύκολα, δείτε τον παρακάτω χάρτη.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μιχαήλ Ν. Φαρδής
Τηλ. +30 2610 997651
Φαξ +30 2610 997694
email: fardis@upatras.gr

Στάθης Ν. Μπούσιας
Τηλ. +30 2610 996588
Φαξ +30 2610 997694
email: sbousias@upatras.gr

Διονύσης Μπισκίνης (Μεταδιδακτορικός ερευνητής)
Τηλ. +30 2610 997651
Φαξ +30 2610 997694
email: dbisk@tee.gr